‏درسته که وضع اقتصادی خوب نیست ولی یکی هست که همیشه با بردش حالمون رو خوب میکنه????