سهم تو یه ستاره از برق چشای خندون کلاس اولیای شهرته.یه دفتر و مداد برا تصویر آینده ای روشن.یه پاک کن برای پاک کردن اشک های نداری و خط خطی های چرک فقر.مهربونی هاتونو لطفا به شماره حساب زیر واریز کنین.قول میدیم لبخندای تانخورده ی بچه ها رو همراه دعاهای مادراشون بهتون برگردونیم.

6104337720316734
سیناذوالفقاری


دوستان اگر دلتون خواست با ما توی این کار خیر شریک باشید حتی 1000 تومن