دیـــــرســـآۍِ مَـــن...

"مِهــــر"
دـارد میـــرســـد و مَـــن هنــوز ؛
چِشــم بـــه در منتظـــرِ
"مِهــــرِ"

تـــو مانــده ام...!
.
.
.
مَـــن ؛ می نـــویسَــد...
                         @پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘