اگر دوستش داری بگو...
شاید تمام دغدغه هایش،
همین یک جمله باشد ...!

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘