‏چه ماندن دلچسبی خواهد شد
برود
برگردد
بگوید : نشد ...!
.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘