چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست!
.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘