عشق همین است ...
همین که ...
یک ذره از تو ...
می‌شود تمام من ...