یاامام رضا علیه السلام
????????????????????????????????????
آبادکن مرا... که خراب است خانه ام!
تسبیح پاره ای شده ام... دانه دانه ام!
هر جای این جهان بروم تکه تکه ام
اما درون صحن تو با خود یگانه ام
????????????????????????????????????
نائب الزیاره شما دوستان عزیزم درحرم مطهر رضوی هستم????