یاصاحب الزمان


ای منتظر! غمگین مشو، قدری تحمل بیشتر

گردی به پا شد در افق، گویی سواری می  رسد!

کوتاه ترین دعا برای بزرگترین آرزو

???? اللهم عجل لولیک الفرج ????