ولادت باسعادت عمه سادات حضرت ام کلثوم سلام الله علیها را تبریک تهنیت عرض می کنم ????حضرت زهراسلام الله علیهادرهفتمین روزولادت حضرت ام کلثوم سلام الله علیهابه وزن موی سرحضرت نقره صدقه دادند???? ????کامل بهایی ج۲ص۳۶۶

ای آینه دار پنج معصوم

در بحر عفاف در مکتوم

پرورده ی  دامن  ولایت

مظلومه ی خاندان مظلوم

قدر تو به ممکنات مجهول

مهر تو به کائنات  معلوم

شیرازه ی شرع از تو محکم

منظومه ی عشق ازتو منظوم

تو  زینب  دومی  علی  را

نامند  تو را به ''ام کلثوم'' آئینه ی آفتاب و ماهی