کسی که منتظر میماند تا انتخاب شود، هیچوقت خوشبختی را تجربه نخواهد کرد!
برای خوشبخت شدن باید جسور بود و
دل را به دریا زد!
اصلاً باید هرچه در این دلِ لعنتی میگذرد را بریزید بیرون!
نهایتش این است؛
زندگی ات را با "ای کاش" ها پیش نمیبری…❤