حالا تو هِی به رویِ خودت نیار
منم هِی به رویِ خودم نیارم امّا
یک روز
یک جایی
برای این همه "نداشتنت"میـمیرم...!