آغـوش تـو♥️
دلچـسپ ترین حلقه دنیاست
زیـــن حلقه مکن رحم به من
تنگ‌ ترش کن ....!