به کوتاهیِ آن لحظه شادی که گذشت ،
غصه‌ هم‌ می‌گذرد ...
- سهراب سپهری،،،