تو این مملکت یک بی ریشه ی موزامبیکی ب وارثین کوروش کبیر توهین میکنه و ب اصطلاح ایرانیانی مثه آقای ساکت عینه جیگر میشینه ب مردم دروغ تحویل میده