تو کجایی؟
در گستره‌ی بی مرز این جهان
تو کجایی؟
من در دور دست‌ترین جای جهان ایستاده‌ام:
کنار تو

عاشقانه‌تر از شاملو نبوده و نیست ....