مــادر
ڪه برود...❥
نظم خانه بهم مے ریزد؛

☜نگاه ڪن،
☜علے ⇠نجف
☜حسن ⇠بقیع
☜حسین ⇠ڪربلا
☜زینب ⇠دمشق
☜و مهدے را نمیدانم ڪجا بیابم؟

◆◆◆ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد