????

هرچی از دستت بر میاد انجام بده،

مابقی رو بسپار به و زمان....

فراموش نکن انسانهایی که

قلبشون زیباست، همیشه اند.