????????????????????????✨
????????????
????????
پروردگارم ! دلم ڪه برایت تنگ میشود،
با آنڪه می دانم همه جا هستی،
اما به آسمان نگاه می ڪنم،
چرا ڪه آسمان سه نشانه از تو دارد ،
بی انتهاست،
بی دریغ است،
و چون یڪ دست مهربان همیشه بالای
سر ماست ....
پس در این شب فرخنده و عزیز از تو ای خدای
مهربانم برای دوستان و عزیزانم،و همه مردم جهان .....
شادی، عشق، سلامتی نشاط، دلخوشی،
عاقبت بخیری و بر آورده شدن حاجات طلب میڪنم


????????
????????????
????????????????????????✨