از بس هوا گرمه فکر کنم خود خورشیدم یه بادبزن برداشته داره خودشو باد میزنه تا خنک شه
خو لامصب شل کن ، تحلیل رفتیم