‍تمام دنیا در نگاه توست
اگر زندگیت اون چیزی نیست که میخوای
سعی نکن دنیا رو تغییر بدی
چون نمیتونی
فقط کافیه نگاهتو به دنیا تغییر بدی
اون موقع دنیا همونی میشه که تو میخوای