‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌


ســــلامتی ســــکوت ...

که بعضی هارو آروم میکنه

بعضیهارو آتیش میزنه