تنهایی یعنی

نگاهی به عقب

مرور گذشته

ورق زدن خاطرات

و اشک

تنهایی یعنی

مرور خاطراتی که شیرینیش قلبت را بسوزاند

تلخیش قلب و چشمانت را

تنهایی یعنی

چشمان بارانیت را هیچ دستی پاک نکند