امشب با ی آهنگ خاطره انگیز شاد در خدمتتون هستیم
تقدیمش میکنم به مینا خانوم مدیر عزیز و یاغمور دوست عزیزم @. @damla
چینه چینه از امید جهان
بازنشر فراموش نشود
____________________________
چین چینه دامنت
تورو جون مادرت اینجوری بیرون نیا میدزدنت
چینه چینه
نازه نازه نازه والا
مال خودمه ایشالله
ابروهاتو میدی بالا بدو پیشوم یالاه
چقدر به مو میای تو خیلی مونو میخای تو
بیرون میای از خونه زودی ببند چشاتو
چینه چینه دامنت
تورو جون مادرت اینجوری بیرون نیا میدزدنت
___________________
لینک کمکی 1
لينک
لینک کمکی 2 (با سرعت پایین )

لينک
لینک دانلود سرعت بالا