طهرون طهرونی:
دردودل تنهایی

(شعرازخودم امیدوارم خوشتون بیاد)

شده خاموش انگار هر ستاره

دلم دل تنگ و دل بد بی قراره

اها یادم نبود یاری ندارم

دلم پس چی همش تاصبح بیداره؟

خدایا این دلم بی همزبونه

برام هرشب تاصبح میگیره بونه

نگاشون میکنم مردم بالذت

همه دستاتودست عاشقونه

خداکاری نکن گریم بگیره

بازم قلبم ازاین غصه بگیره

خدایا عاشقم کن بحرعشقی

که هیچ کس نتونه ازمن بگیره