پارس کلاب
loading
محمد
تنهایی را ترجیح میدهم به تن هایی که روحشان با دیگریست
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
colonel ati-ma2 parvaz y1989 saray bsirtv raha1366 hossiny rashidi aliye
اخرین بازدیدکنندگان 1
Aaaainaz
محمد محمد 1 ماه

سلام دوستان گل

محمد محمد 1 ماه

خسته ام
خسته از،دلداری های مجازی
دلم شانه های واقعی میخواهد

محمد محمد 1 ماه

خوبم
من
فقط
دیگه
خوشحال
نیستم

محمد محمد 2 ماه

در آن لحظه که به شدت احساس تنهایی میکنی ، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکنه

محمد محمد 2 ماه

به تنهایی رفتی و ندانستی تنهایی در من است!

محمد محمد 2 ماه

ﮔﺎهے ...!!
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ، ڪسے ﺭﺍ ڪه ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ...
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !!
ﮔﺎﻫﯽ...!!
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ڪرﺩ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ڪرد ﻭ ﺭﻓﺖ..