پارس کلاب
loading
یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیزلذتی احساس می کنیم .
ژان ژاک روسو
ورود عضویت سریع
آخرین کاربران آنلاین 19
Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

آسمان آسمان 2 ساعت

گنجشکی به خدا گفت: لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگیم سر پناه بی کسیم بود، طوفان تو آن را از من گرفت! کجای دنیای تورا گرفته بودم؟ خدا درجواب گفت: ماری در راه لانه ات بود تو خواب بودی باد را گفتم لانه ات را واژگون کند آنگاه تواز کمین مار پر گشودی. چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخواستی. مردي در حالي كه به قصرها و خانه هاي زيبا مينگريست به دوستش گفت: وقتي اين همه اموال رو تقسيم ميكردن ما كجا بوديم. دوست او دستش رو گرفت و به بيمارستان برد و گفت: وقتي اين بيماريها رو تقسيم ميكردن ما كجا بوديم!!!! خدايا واسه داده ها و نداده هات شكر.
بیشتر...

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.

Bano Bano 2 ساعت

.