logo پارس کلاب
loading
yagmur
هرگز انتخاب نمیشوم بلکه انتخاب میکنم .آی دی اینستاmara.birang
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
arya1376 atefeh ali_6154 kamyar Fatims amir652 bsirtv milad-68 parsclub r-yd
اخرین بازدیدکنندگان 4626
arya1376 delkadeh alirezahd Mehdibeyran puoria 90876arcgg khodeman negin_7882 Hadinia ImpatienseH
سنجاق
yagmur پس لرزه هاي ذهن مشوش 8 ماه

شاید این دنیای مجازی برای خیلی ها
خوب بود
و حسِ خوب بهمراه داشت
دوستانِ زیادی را باهام آشنا کرد؛
محبوبیت و معروفیت به وجود آورد
اما میدانم
برای من هیچ چیز جالبی نداشت!
فقط ذهنیتم را نسبت به آدم ها بهم ریخت...
اینکه دیگر کسی خودش نیست
اینکه آدم ها فقط دنبال منفعت میگردند
شاید هم آدمِ خوبِ این دنیای مجازی به پُستِ ما نخورد
اما...
نخواستم دوستانی که فقط نقابِ دوستی میزنند را داشته باشم
نمی توانستم آدم هایی که فقط در شادی میخواهند کنارم باشند را قبول کنم
نمی توانستم این حجم از بد بودنِ آدم ها را کنارِ خودم هضم کنم
آدم هایی که چشمِ دیدنِ حالِ خوبت را ندارند
چشم دیدنِ پیشرفتت را ندارند!
آدم هایی که فقط اسم دوست را یدک میکشند
می دانید!
بدی بدی را نمی بیند ؛ اما خوبی بدی را می بیند!
برای همین این فضا جایی برای خوب ها نیست...
بد بودن را که همه بلدند ؛
این خوب بودن است که دیگر کم پیدا میشود!
و لعنت به دنیایی که بخواهد شرافتت را به بهای ناچیزی بگیرد...

بیشتر...

loading...
yagmur محفل شعر وادب 6 روز

..

loading...
yagmur شیفته پـرواز 6 روز

"تحویل "بگیر؛
سالى كه نو میشود
و تویى كه از نو نیستى!
شبیه تُنگِ پر از آبى كه عید نشده ماهىِ قرمزش میمیرد!
شبیه سبزه اى كه درست شب بیستُ نهم سرما میزند!
سیبى كه كال چیده اند
و ...
می دانى؛
"نداشتنت "همان بغضى ست
كه تا <<حول حالنا>> مى خوانند میشكند!

loading...
yagmur محفل شعر وادب 6 روز

روزهای رفته ی سال را ورق میزنم .......
چه خاطراتی که زنده نمیشوند.......
چه روزهاکه دلم میخواست تا ابد تمام نشوند
وچه روزهاکه هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد.......
چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود.......
چه لبخندهاکه بی اختیار برلبانم نقش بست و چه اشک هاکه بی اراده از چشمانم سرازیر شد......
چه آدم هاکه دلم راگرم کردند چه آدم ها که دلم را شکستند......
چه چیزهاکه فکرش را هم نمیکردم وشد و چه چیزهاکه فکرم را پرکردو نشد.......
چه آدم هاکه شناختم و چه آدم هاکه فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان.......
وچه.......
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر میشود.......
کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا......
آرامشی که هیچگاه تمام نشود......

بیشتر...

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

آتش نزدایرانیان
نمادروشنی،پاکی،طراوت،سازندگی
زندگی،تندرستی وبارزترین نماد
خداوند درروی زمین است
چهارشنبه سوری درفرهنگ پارسی
مقدمه عیدنوروزاست
پیشاپیش چهارشنبه سوری مبارک

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

تو

انتخاب مڹ نبودے؛

سرنوشتم بودے...

تنها انڪَیزه ے ماندنم؛

در ایڹ زندڪَی بی اعتبار ...

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

من ﻫﻨوز
ﮔﺎﻫﯽ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.

loading...
yagmur پس لرزه هاي ذهن مشوش 10 روز

اهالی پارس کلاب چهارشنبه سوری بی خطر وخوشی داشته باشید

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

loading...
yagmur شیفته پـرواز 10 روز

loading...
yagmur آزربایجانیم 10 روز

جوانان تبریز در شب چهارشنبه سوری....
آخیر چرشنبز قوتلو اولسون...

loading...
yagmur پس لرزه هاي ذهن مشوش 10 روز

آتش بازی شب چهارشنبه سوری...

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

شب چهارشنبه سوری مبارک.........

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

سرد نیست
"اسفند" من
با "تو" گرم تر از"آتش"
چهارشنبه سوری ام می سوزم
در شرر "چشمانت"
با دیوانه ی
این "سوزی ام

loading...
yagmur پس لرزه هاي ذهن مشوش 10 روز

هوس نکنین صلوات

loading...
yagmur محفل شعر وادب 10 روز

loading...