پارس کلاب
loading
shirin
نزدیکم به تو مانند اسفند به فروردین... دوری از من مانند فروردین تا اسفند...
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
ladybahar hasti70 Royaaaaa4 magnolia1 Melodii Nafas158 kobi8 reza-shady Butterfly ehsanamiri
اخرین بازدیدکنندگان 423
bsirtv milad-68 parsakeyser saray omid20 gifted_man Sajjad_ac7 Vida_Goli_98 Saeidlopez
سنجاق
shirin shirin 3 سال

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻧﯿـﺎﯾﺖ ﺑــﻪ ﺍﻧــــﺪﺍﺯﻩ ﯾـﮏ
ﻧﻔـــــﺮ ﮐــــﻮﭼـــﮏ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ,,,
ﻭ ﯾـــــﮏ ﻧﻔــــﺮ ﺑـــﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﺧــــــﺪﺍ
ﺑـــــﺮﺍﯾﺖ ﺑـــــﺰﺭﮒ ....
ﻗــــﻤﺎﺭ ﺑــــﺰﺭﮔﯽ ﮐــــﺮﺩﻩ ﺍﯼ !
ﺍﮔــــــﺮ ﺑـــــﺮﻭﺩ ....
ﺩﯾــﻦ ﻭ ﺩﻧـﯿــﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﯾـــﮏ ﺟــا باخته ای...

shirin shirin 10 ماه

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که
درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی
و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی!......

shirin پیوند دوستی 2 سال توسط موبایل

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ...
ﺑﺎﯾَﺪ ﻗَــﺒﻮﻝ ﮐُﻨــــﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻧَﻔَــــــﺮ ﻓَﻘَــــﻂ ﻣﯿﺘــﻮﻧﻪ ﺗﻮ " ﻗَــﻠْﺒِﺖ
ﺑﺎﺷﻪ
ﻧﻪ ﺗﻮ " ﺯِﻧْﺪِﮔﯿﺖ ..."

shirin پیوند دوستی 2 سال

شب خوش..

shirin پیوند دوستی 2 سال



پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

خوشبختی یعنی اینکه
یه نفرجلو مادرشوهرت ازت خاستگاری کنه
بعد تو بگی متاهلم
بگه حیف من دنبال همچین عروسی میگشتم
تـــــــا چشـش درآد

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال



پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب

shirin پیوند دوستی 2 سال

پارس کلاب