logo پارس کلاب
loading
امروز تولد shayan است، به او تبریک بگویید.
shayan
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
afra LILIUON kobi8 parandeh pariya amiraali ava sadeh
shayan سپیدار 7 سال

فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش
می دهد. آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنها است*

shayan سپیدار 7 سال

انسان نمی تواند اقیانوسهای جدید را کشف کند مگر اینکه
شجاعت از دست دادن دید ساحل را داشته باشد*

shayan سپیدار 7 سال

یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به
طرفش پرتاب کرده اند، ساختمانی محکم بنا کند*

shayan سپیدار 7 سال

اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید، حق صحبت کردن با
وی را از دست خواهید داد*

shayan سپیدار 7 سال

وقتی کسی را می بخشید، شخصی که بیشترین منفعت را می برد،
خود شما هستید*

shayan سپیدار 7 سال

یک مرد می تواند چندین بار شکست بخورد، اما تا زمانیکه شروع به عیب جویی و مقصر دانستن دیگران نکند، مغلوب شمرده نخواهد شد. پذیرش مسئولیت کارها در زندگی اولین قدم برای بهبود شرایط است. شما نه تنها ستاره فیلم زندگی خود هستید، بلکه فیلم نامه را هم خودتان می نویسید*

shayan سپیدار 7 سال

من خود را از روی تعداد موانعی که در مسیرم قرار گفته است
معنی نمی کنم؛

من خود را از شجاعتی که پیدا کرده ام تا هدفهای تازه ام را
با جدیت دنبال کنم معنی میکنم...

من خود را از روی تعداد ناامیدی هایی که با آنها موجه شده
ام معنی نمی کنم؛

من خود را از روی بخشش و ایمانی که برای آغاز دوباره پیدا
کرده ام معنی می کنم...

من خود را از روی اینکه یک رابطه چقدر بطول انجامیده است
معنی نمی کنم؛

من خود را از مقداری که تا کنون عشق ورزیده ام و خواهم
ورزید معنی میکنم...

من خود را از روی دفعاتی که زمین خورده ام معنی نمی کنم؛

من خود را از روی دفعاتی که روی پای خود ایستاده ام و
مبارزه کرده ام معنی می کنم...
من درد خود نیستم...

من گذشته ام نیستم...
بیشتر...

shayan سپیدار 7 سال

فاصله ها آزمونی است که بفهمیم عشق تا چه اندازه میتواند
به دور دستها سفر کند*

shayan سپیدار 7 سال

این هیچ مفهومی ندارد که نفر دوم زندگی کسی باشید، در
صورتی که می دانید به اندازه کافی خوب هستید که نفر اول زندگی
کس دیگری باشید. ارزش خود را درک کنید*

shayan سپیدار 7 سال

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن
است... ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که
دارد گوش می کند...*

shayan سپیدار 7 سال

کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند.
همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید*

shayan سپیدار 7 سال

گر در آرزوی یک زندگی بدون درد و رنج هستید، هرگز زیبایی
رنگین کمان بعد از باران را نخواهید دید. روزهای خوب دوباره
خواهند آمد...*

shayan سپیدار 7 سال

گفتن خداحافظ به کسی که نمی خواهید بگذارید برود واقعاً
دردناک است، اما حتی دردناک تر این است که از کسی که هیچگاه
قصد ماندن نداشته بخواهید بماند*

shayan سپیدار 7 سال

صداقت، مهمترین اصل یک رابطه موفق است: در موردش فکر
کنید...*

shayan سپیدار 7 سال

از میان تمام مشکلاتی که با آنها مواجه شدم، بار مسئولیتی
که بر دوشم بود، دردی که در دل داشتم، تنها یک چیز برای گفتن
دارم... من همه آنها را پشت سر گذاشتم♥*