logo پارس کلاب
loading
SHERI
همانطور که رز به آب نیاز دارد.همانطور که فصلها به تغییر نیاز دارند.همانطور که شاعر به قلم نیاز دارد.من به تو نیازمندم...
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
MAHSA501 Any2 Butterfly rashidi sayeh-khanomi HADI1398 starsky hossain z_a-hhh-r_a-8-7-3-1 miss_elegant
سنجاق
SHERI پس لرزه هاي ذهن مشوش 5 سال

مــرا کَس بسیــار اَست ؛

اَفسوس !

کـه دل یک نـا کَس می خواهَـد …!

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی
بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی
فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری
زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت …
بخنـــد ببخــش و فرامـوش کـــن
هــرچـنــد میدانم … آســـان نــیســـت.

SHERI کلبه عشق 4 سال

غلـط است این تفـــــکر که بپنـداریم ،
زندگــــــی می گذرد ...

بـپــــذیریـم ...
زندگــــی می مـــاند ...
مــــــــن و تــــــــو می گـذریم ..

SHERI کلبه عشق 4 سال


پر از خالی ام
جای من هیچ کجایی نیست
و روزهایم در هیچ شنبه ای نمی نشیند
ساعت برایم
روی هیچ گیر کرده
عمریست که مرده ام

SHERI کلبه عشق 4 سال

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

تکرار همه چیز ،
در دنیا
خسته کننده است ،
...
اما تو مثل نفسی ،
تکرارت تضمین کننده زندگی است.

SHERI کلبه عشق 4 سال

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

چند وقتیست هر چه می گردم
هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما
گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد
و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال


یکه سرباز میدان جنگم

تنها و خسته

در جنگ عقل و دل

کدام حق است آیا؟؟؟

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال


خودم را در آغوش گرفته ام!

نه چندان با لطافت

نه چندان با محبت

اما

وفا دار ...

پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

وقتی‌ به تو فکر می‌‌کنم

می‌ بینم ما همیشه عاشق هم بوده ایم

فقط هیچ وقت بلد نبودیم

به زیبایی‌ عشقمان زندگی‌ کنیم

هر روز که می‌‌گذرد


بیشتر خاطره آن روزها دیوانه‌ام می‌‌کند
پارس کلاب

SHERI کلبه عشق 4 سال

نفس میکشم...

تا بجای مرده ها...

خاکم نکننند!!!

اینگونه هست حال من چیزی نپرس....

پارس کلاب

SHERI پس لرزه هاي ذهن مشوش 4 سال

روزی یک روحانی از کودکی خردسال پرسید : فرزندم ! مسجد این محل کجاست ؟
کودک گفت: آخر همین خیابان،به طرف چپ بپیچید،آن جا گنبد مسجد را خواهی دید .
روحاني گفت: آفرین فرزند!
من هم اکنون در آنجا سخنرانی دارم، تو میخواهی به سخنانم گوش دهی ؟
کودک پرسید :درباره چه چیزی صحبت میکنی ،حاج آقا !؟
روحاني گفت: می خواهم راه بهشت را به مردم نشان دهم .
کودک خندید و گفت: تو راه مسجد را بلد نیستی می خواهی راه بهشت را به مردم نشان دهی!؟