logo پارس کلاب
loading
shamim
مشخصات
بیشتر
shamim کلبه عشق 7 سال

اگر کسی را ترک می کنید لااقل به وی علتش را توضیح دهید؛
چون اینکه ببینید لایق یک توضیح

ساده هم نبوده اید دردناک تر از خود ترک شدن است

shamim کلبه عشق 7 سال

هر روز ممکن است خوب نباشد...اما چیزی خوب در هر روز وجود
دارد

shamim shamim 7 سال

هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید