نماهنگ گوزوم گوزلور سنی..
تقدیم به ساحت عرشی و قدسی آقا امام عصر ،منجی عالم بشریت

با اشعار و دکلمه ی: استاد غلامی سرای
کاري از :مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي
پیشنهاد دانلود

..