logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : نزار_قبانی

عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 12 روز

زیباترین چیز درباره‌ی عشق این است
که نه عقلی دارد و نه خردی
زیباترین چیز درباره‌ی عشق، این است
که روی آب راه می‌رود
و غرق نمی‌شود...


عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 2 سال

ما نیاز داریم به نسلی جدید

که شخم زند آسمان را

منفجر کند تاریخ را

باورهایمان را.


نیاز به نسلی جدید داریم

که ببخشد

اشتباه هایمان را
عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 2 سال

از آداب سخن گفتن
با یک بانو
این است که اول به
"چشمانش"
گوش فرا دهی...