‌☔️????☔️????
عشق باید مثلِ یک فنجان چای
در روزِ بارانی باشد
ساده اما دلچسب!!
میدانی چه می‌گویم؟
ساده اما دلچسب...????☔️????