logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : محبت

♪سُــــــکــــــوتـِ شَـــــــبـ♪ ♪سُــــــکــــــوتـِ شَـــــــبـ♪ 4 ماه

#محبت تنها جوشکاری است

که شکسته را

رایگان میدهد

loading...
Bano Bano 9 ماهمثل آب بازی کودکانـه سـت
مهم نیست کی اول شروع میکنه
مهم اینه که آخرش
هر دو
خیس میشن...

عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 4 سال

سرتا را کنند
می شوم
که ممکن بود باشددر یک
یا در یک کوه
یا قدری ریزه درانتهای یک
شاید از گلدان‌
یا حتی بر پنجره
اما مرا از این میان برگزیدند :برای برای برای
و پروردگارم اجازه ام داد برای : کشیدن و ام کردبابت که در من
من گشته ام :برای برای برای
من از که اجازه ام داده: به به به به
وای بر من اگر ندانم

بیشتر...