دادم تو را قسم به نخ چادری که سوخت
شاید دلتـ بسوزد و یک کربلا بدهي

اربعین حسینی تسلیت
یاحسین‌