پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : فلسفه

طوفان طوفان 4 ماه

تمدن یعنی وقتی مردم کمی خود را از فکر معاش و قوت و غذا آسوده کنند و به و بپردازند.

ویل دورانت

طوفان طوفان 5 ماهیک روز سرد زمستانی، چند جوجه تیغی دست و پایشان را جمع کردند و به هم نزدیک شدند تا با گرم کردن یکدیگر از سرما یخ نزنند. ولی خیلی زود تیغ هایشان در تن آن دیگری فرو رفت و باعث شد از هم دور شوند. وقتی نیاز به گرم شدن، دوباره آنها را دور هم جمع کرد، تیغ هایشان دوباره مشکل ساز میشدند و به این ترتیب، آنها میان دو مصیبت در رفت و آمد بودند تا آنکه فاصله ی مناسبی را که در آن می توانستند یکدیگر را تحمل کنند یافتند.

چنین است نیاز به تشکیل جامعه که از تُهیگی و یکنواختی زندگی انسانها سرچشمه میگیرد و آنها را به سوی هم می کشاند ولی ویژگی های ناخوشایند و زننده ی فراوانشان، باز از هم دورشان میکند. با این حال هرکس گرمای درونی زیادی از آنِ خود داشته باشد ترجیح میدهد از جامعه فاصله بگیرد تا از ایجاد گرفتاری و یا تحمل آزردگی بپرهیزد.

کتاب: درمان شوپنهاور
بیشتر...