من اینقد کشک بادمجون دوس دارم
که اگر یه ظرف کشک بادمجون ویه ظرف گوشت آهوی بریان بذارن جلوم

???? @jokmos ????


من گوشت آهوی بریانو انتخاب میکنم????

بادمجون دوس دارم ولی دیگ خر که نیستم !????????????


???? @jokmos ????