logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : #delnavazan

پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 7 ماه
اگر دوستش داری بگو...
شاید تمام دغدغه هایش،
همین یک جمله باشد ...!

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 7 ماه‏چه ماندن دلچسبی خواهد شد
برود
برگردد
بگوید : نشد ...!
.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 7 ماهزندگی رقص دل انگیـز
خطوط لـب تـوست...!

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 7 ماهچون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست!
.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 7 ماهدل‌گرفته‌ام
از روزگارِ دور از تو ...

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماه22200

تو مى خندى و دوست داشتنت،
ريشه مى دَواند در من...!

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهزندگی
عشق نهفته است
به اندیشه تو !!!

.
.
.

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماه"عشق" مجانی نیست،
بهای عشق، قلبته..!

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهمن پناهنده‌ام به مرزهای تنت!
.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

loading...
http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهآن که میداند چه میگویم کجاست ...؟
.
.
.

http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهمیدانم آخر یک روز
خسته
میشود از نیامدنش..!
شوخی که نیست !!!
مگر آدم چقدر میتواند نیاید ...؟!!؟

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهبه فراموش شدنت
چند قدم مانده بود که
یکی مثلِ تو خندید و
تو آغاز شدی !

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهآدم...
وقتی دستش به جایی بند نیست
سراغ آرزوها می‌رود
آرزوهایش که محال شد
غرق می‌شود در خاطراتش ...!

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهاگر حال و هوای ماندن ندارید ،
کسـی را عاشق نکنید !!!
درد دارد شب ها ،
گوشه نشینی و
شکستن سکوت با عقربه های ساعت...!

.
.
.

http://parsclub.net/b-del73
پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 ماهاینجا چرا می تابی؟
ای مهتاب برگرد
این کهنه گورستان غمگین دیدنی نیست...

.
.
.
@پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘

http://parsclub.net/b-del73
صفحات: 1 2 3 4 5