logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : #عادل_دانتیسم

عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 1 ماه

حس دوست داشتن که می پیچد
در وجودم
دوست دارم،
آسمان رادرآغوش بگیرم
دوست دارم
دنیا را برقصانم...!
نه...!
دوست دارم در گوشَت زمزمه کنم،
دوستت دارم...!


loading...
sahar پیوند دوستی 3 سال

دوست داشتن هیچ منتی بر سرِ هیچکس ندارد
ما آدمها
آمده ایم تا عاشق باشیم
حالا در این میان چه شد که
اینچنین سرد می گذرد روزهایمان را
باید گاهی از روزگار پرسید
دوستش داری ؟
بودنش برایِ بودنت آرامش است ؟
خنده هایش از جنسِ نابِ بهار است ؟
قدم محکم بردار
به سویش برو
و تمامِ این ها را بگو
هیچکس از عشقِ زیاد نمی میرد
این روزها
بی مهری دارد
دمار از روزگارِ تمامیِ ما
در می آورد جانم.
.

الینازمحبیان الینازمحبیان 3 سال

.????????
❤️ ❤️
نگذار جانم
نگذار هرکس آمد و ماندنی نشد
تو را ؛ دلت را
صداقتت را
با خودش یدک بکشد
که هر وقت از سر بی حوصلگی
از سر نبودن آرامش
آمد و سراغت را گرفت
حالت را پرسید
دلت را قلقلک داد
و باز رفت و گم شد
تو بمانی و دنیایی اشک
تو بمانی و چرا و اما و اگر
آنکه میرود باید میرفته
اصلا برای رفتن آمده بود
تو هم برو
تو هم خودت را از لحظه هایش که هیچ
از فکرش هم بگیر
تو باید تمامت بماند
برای او که
تمامش تنها و تنها
برای توست!????❤️

sahar پیوند دوستی 3 سال

دوست داشتن هیچ منتی بر سرِ هیچکس ندارد
ما آدمها
آمده ایم تا عاشق باشیم
حالا در این میان چه شد که
اینچنین سرد می گذرد روزهایمان را
باید گاهی از روزگار پرسید
دوستش داری ؟
بودنش برایِ بودنت آرامش است ؟
خنده هایش از جنسِ نابِ بهار است ؟
قدم محکم بردار
به سویش برو
و تمامِ این ها را بگو
هیچکس از عشقِ زیاد نمی میرد
این روزها
بی مهری دارد
دمار از روزگارِ تمامیِ ما
در می آورد جانم.
.

sahar پیوند دوستی 3 سال

دوست داشتن هیچ منتی بر سرِ هیچکس ندارد
ما آدمها
آمده ایم تا عاشق باشیم
حالا در این میان چه شد که
اینچنین سرد می گذرد روزهایمان را
باید گاهی از روزگار پرسید
دوستش داری ؟
بودنش برایِ بودنت آرامش است ؟
خنده هایش از جنسِ نابِ بهار است ؟
قدم محکم بردار
به سویش برو
و تمامِ این ها را بگو
هیچکس از عشقِ زیاد نمی میرد
این روزها
بی مهری دارد
دمار از روزگارِ تمامیِ ما
در می آورد جانم.
.

شادی شادی 3 سال

پارس کلاب


آنقدر دعا کردم
تا پرنده شدم
اما حالا که این همه راه را
به سوی تو پر زده ام
تو قیچی بدست
در پرچین نشسته ای
غافل از اینکه من
تو را بیشتر از پرهایم دوست دارم