logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : #شیرین

عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 8 روز

در این هوا فقط
یک وعده آغوشِ تو می‌چسبد
لب‌سوز و لب‌دوز
چای را بعدا هم می‌شود خورد!


رازدشت

طوفان طوفان 2 سال

صبح بخیر
داده ام بر باد، بر هر چه باداباد
تر از ، تر از

ای از آتش، اصل و نسب داری
از تیره ی دودی، از دودمان باد

آب از تو طوفان شد، خاک از تو خاکستر
از بوی تو آتش، در جان باد افتاد

هر قصر بی شیرین، چون بیستون ویران
هر کوه بی فرهاد، کاهی به دست باد

هفتاد پشت ما از نسل بودند
ارث پدر ما را، اندوه مادرزاد

از خاک ما در باد، بوی تو می آید
تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد

قیصرامین پور

عآلــــــãliyeـیــــه شـ ـ ـ ـکوفه سـپیـ ـ ـ ـد 4 سال

درزیباترین واژه بر لبان آدمی واژه است...

زیباترین خطاب جان است...

واژه ایست سرشار از امید و عشق...

واژه ای و که از ژرفای جان بر می آید...