پاره شدن تسمه تایم


پاره شدن بیشتر در حال حرکت مخصوصا در جاده رخ میدهد
پس اگر در حال حرکت ماشین خاموش شد به هیچ عنوان مجددا استارت نزنید!!!

با یه حرکت ساده میتوانید بفهمید تسمه پاره شده است یا خیر و از چند میلیون تومان خسارت به موتور در هنگام استارت زدن جلوگیری کنید!

اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان استارت نزنید ماشین را در دنده یک گذاشته و هُل داده اگر ماشین در دنده بود و حرکت کرد تسمه پاره شده و باید یدک کش خبر کنید و اگر ماشین حرکت نکرد یعنی تسمه سالمه!

این تجربه فنی رو به دیگر دوستان انتقال دهید تا با یک یا چند استارت بی مورد موتور اتومبیل را نابود نکنند!
بیشتر...