logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : #دکتر_علی_شریعتی

Leyla Bahari کافه احساس 1 سال توسط موبایل

محرم تمام شد.
به خانه هایتان بروید.
مهیا شوید برای همه انچه که بوده اید.
حسین را هم درون پستو هایتان پنهان کنید تا سال دیگر .
چون علم و کتل ونخل و زنجیرهایتان.
اکبر و اصغر و قاسم و عباس را هم!
عباس را نه!
به کارتان می اید .
برای قسم خوردنتان هنگام دروغ.
برای گاه خطر هایتان .
زمانی که می خواهید سر دیگری کلاه بگذارید وشاهدی می خواهید.
فردا صبح هم کرکره مغازه هایتان را بالا بدهید.
دربنگاهایتان را باز کنید و یک لایتان را چهار لا حساب کنید.
کلاه هایتان را آماده کنید برای اینکه دوباره تا خرخره سر مردم بگذارید.
آنچه را این روز ها خرج نذریهایتان کردید .
خرج شربت چای مرغ وبرنجتان
به یک باره جبران کنید .
بروید و حسین و دردهایش را به حال خود بگذارید.


بیشتر...

fateme دمی با خدایم 2 سال

به میانه ی آتش رو: آتش جور، جهل. تا خلق را از آتش برهانی: آتش جور،جهل.
آتشی که در سرنوشت هر انسان مسئولی هست. مسئول نور و نجات. اما... خدای توحید، آتش نمرودیان را بر ابراهیمیان گل سرخ میکند! نمیسوزی، خاکستر نمی شوی، مقصود این بود که تو در راه جهاد، تا ... آتش روی...
تا... خود را در راه نجات خلق از آتش، به آتش سپردن،
تا... دردناک ترین شهادت!

حج