پارس کلاب
loading
♬سکوت شب♬
من هزار پرندهٔ عاشق را برای تنها ماندنم رها کردم چرا که می‌‌دانستم آخر عاشقی تنهاییست...
پروفایل ♬سکوت شب♬ خصوصی می باشد.
فقط دنبال شده‌گان می توانند پروفایل را مشاهده کنند.