پارس کلاب
loading
سکوت شب
من هزار پرندهٔ عاشق را برای تنها ماندنم رها کردم چرا که می‌‌دانستم آخر عاشقی تنهاییست...
پروفایل سکوت شب خصوصی می باشد.
فقط دنبال شده‌گان می توانند پروفایل را مشاهده کنند.