پارس کلاب
loading
سعیدشمس
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
miss_fati anitaa71 somiii71 sayaa71 niiloo71 saahaar72 NEDA76 selmaa71 aynaza71 Parysa
سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

کسی تااین حوالی تاقدم زدغم دلتنگی مارورقم زد نمیدانم عشق چه آسان میان مادوتارابهم زد

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

وقتی که عشق درقلب ماریشه میکندفرهادزندگی هوس تیشه میکند

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

سلام بر همه کاربران عزیزوگرامی

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

عشق یعنی زندگی

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

خنده برهردردبی درمانی دواست

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

سلام بر همه عاشقان

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

سلام

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

درمیان همه گل گشتم وعاشق نشدم توچه کردی که تورادیدم و دیوانه شدم

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

اگه روزی توراکردم فراموش بدان شمع وجودم گشته خاموش

سعیدشمس سعیدشمس 4 ماه

سلام دوستان خوبین چه خبر