تو چه میدانی شاید
درازیه یک روز هم از
عمر ما طولانی تر باشد