تبلیغات
پارس کلاب
loading
آرامش
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
mmnd78 saporian ali31165 Mr_Ahmad ati-ma2
اخرین بازدیدکنندگان 4
ati-ma2
آرامش آرامش 1 سال

تنها ماندن بهای آدم ماندن است.

آرامش آرامش 1 سال

الهی در شب فقرم بسوزان
ولی محتاج نامردان مگردان