logo پارس کلاب
loading
رضا حقی
مشخصات
بیشتر
رضا حقی رضا حقی 9 ماه

کاش یه مغازه بود
آدم میرفت
میگفت
بی زحمت یه کم "خیال خوش" میخوام
ببخشید این "خنده ها از ته دل" چندن؟
آقا!
این "آرامشا" لحظه ای چند؟
این"بی خیالیا" که میپاشن رو زندگی مشتی چند؟

رضا حقی رضا حقی 9 ماه

زمین بهشت می شود
روزیکه مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت ومسخره کردن دیگران
هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران
هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی وانسانیت