پارس کلاب
loading
رضا حقی
مشخصات
بیشتر
رضا حقی رضا حقی 26 روز

کاش یه مغازه بود
آدم میرفت
میگفت
بی زحمت یه کم "خیال خوش" میخوام
ببخشید این "خنده ها از ته دل" چندن؟
آقا!
این "آرامشا" لحظه ای چند؟
این"بی خیالیا" که میپاشن رو زندگی مشتی چند؟

رضا حقی رضا حقی 26 روز

زمین بهشت می شود
روزیکه مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت ومسخره کردن دیگران
هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران
هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی وانسانیت